Advokátní kancelář Ostrava - Petr Vysoudil, Mgr.
Advokátní kancelář Ostrava
„Ignorantia iuris nocet, neminem excusat“
„Neznalost zákona neomlouvá“
Právě se nacházíte: Advokátní kancelář Ostrava > Právní služby

Právní služby


Obchodní právo

Vzhledem k zaměření naší kanceláře na poskytování komplexní právní služby zejména podnikatelům tvoří obchodní agenda podstatnou část z poskytovaných služeb. Preferujeme navázání dlouhodobé spolupráce se svými klienty umožňující nám poznat specifické potřeby i podmínky klienta (včetně způsobu řízení, oblasti podnikání a jejího rozsahu). Věříme, že díky tomuto hlubšího poznání klienta jsme schopni poskytnout kvalitnější právní služby „šité na míru“.

 • příprava smluvní dokumentace
  včetně sepisu,připomínkování revize smluv, zastupování či podpora klienta při jednání s protistranou
 • řešení sporů z obchodněprávních vztahů
  provedení právních rozborů, sepis žalob, vyjádření k žalobám, zastupování v soudním řízení, vedení mediačního řízení (mimosoudní řízení vedené advokátem mezi obchodními společnostmi ve sporu, jehož hlavním cílem je dosáhnout kompromisního řešení přijatelného pro obě strany sporu
 • vymáhání pohledávek
  výzvy k plnění, sepis žalob, zastupování v soudním řízeních u soudů v celé ČR, včetně kompletní správy dlužnického portfolia i u klientů s velkým počtem dlužníků
 • právo obchodních společností
  založení, změny, zrušení, likvidace obchodních společností – spol. s ručením omezeným, akciových společností, komanditních společností či veřejných obchodních společností, následná komplexní právní podpora, vztahy mezi společníky, statutárními orgány a společností apod.
 • zastupování v insolvenčním řízení
  včetně přihlášení pohledávky do jednotlivých druhů insolventního řízení, zastupování na přezkumných jednáních, ve věřitelských výborech, sepis incidenčních žalob a vedení incidenčních sporů
 • rozhodčí řízení
  působnost jako rozhodce, zastupování v rozhodčích (arbitrážních) řízeních
 • komplexní řešení směnečných vztahů
  sepis směnek, směnečných žalob, zastupování ve směnečných soudních řízeních, sepis námitek do směnečných platebních rozkazů

Realitní právo

 • celková příprava smluvní dokumentace týkající se nemovitostí – kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • revize návrhů smluv
 • zastupování stran při jednáních s protistranou, realitní kanceláři apod. poskytnutí služby úschovy kupní ceny na základě trojstranné smlouvy mezi prodávajícím, kupujícím a advokátem (např. po ode dne podpisu kupní smlouvy do dne zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí) – taková smlouva poskytuje oběma stranám vyšší jistotu (kupující má jistotu vyplacení kupní ceny až po převodu vlastnického práva, prodávající již při podpisem kupní ceny má jistotu, že kupující již složil potřebné finanční prostředky

Pracovní právo

 • úprava pracovních smluv, doložek k pracovním smlouvám (konkurenční doložka, dohody o hmotné odpovědnosti, o odpovědnosti za svěřené předměty, o zvýšení a prohloubení kvalifikace), rozvázání pracovního poměru, zastupování zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech a jiné

Občanské právo

 • právní pomoc v oblasti dědění (sepis závětí, zastupování v řízení o dědictví, řešení dědických sporů)
 • rodinné právo (právní pomoc při rozvodech – smluvní, sporný rozvod, úprava majetkových vztahů, úprava vztahů mezi rodiči a  nezl. dětmi)
 • pracovní právo (řešení pracovněprávních sporů, spory o platnost výpovědi, pracovní úrazy)

Veřejné zakázky

V této oblasti spolupracujeme se společností RECTE.CZ, spol. s r.o., společností specializující se na poskytnutí komplexních služeb jak zadavatelům, tak i uchazečům v oblasti práva veřejných zakázek. Prezentaci této společnosti naleznete zde: www.recte.cz

 • příprava zadání veřejných zakázek
 • zpracování a kontrola nabídek
 • zastupování uchazeče v rámci celého výběrového řízení
 • vypracování námitek do rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
 • sepis podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zastupování v řízení před tímto úřadem

Trestní právo

 • obhajoba obviněných se specializací zejména na „hospodářské“ trestné činy – s vazbou na podnikání a na trestné činy v dopravě
 • zastupování podezřelých před zahájením trestního stíhání – odborná pomoc v tomto stadiu zejména u podezření z trestné činnosti ve vztahu k podnikání je zásadní a může znamenat i odložení věci a konec „problémů“
 • zastupování obviněného v celém přípravném řízení (účast u výslechu obviněných, poškozených a svědků, podání podnětů, stížností a odvolání, návrhů na propuštění z vazby apod.
 • obhajoba před soudy v rámci hlavního líčení či veřejného zasedání
 • komplexní pomoc poškozeným trestnou činností – příprava trestních oznámení, „doprovod“ k výslechům, zastupování před soudy, uplatnění nároku na náhradu škody
Aktuality
 • Změna umístění kancelářeOd 1. 10. 2016 se naše kancelář přestěhovala do nových prostor, na Vaši návštěvu se těšíme na adrese Nádražní 612/36, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ...
Archív aktualit
Kontaktujte nás
Mgr. Petr Vysoudil+420778085970
kancelar@vysoudil.cz

Ulice Nádražní 612/36
Ostrava - Moravská Ostrava
kanceláře jsou umístěny v II.NP